Peliriippuvuuden yleisyys maailmalla ja Suomessa

Peliriippuvuus on vakava kansanterveydellinen huolenaihe, joka on saanut lisääntyvää huomiota maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Tässä artikkelissa tarkastelemme peliriippuvuuden yleisyyttä sekä sen mahdollista lisääntymistä maailmanlaajuisesti ja erityisesti Suomessa.

Suomessa peliriippuvuutta tilastoidaan neljän vuoden välein suoritettavalla väestön kyselytutkimuksella. Me suomalaiset rakastamme rahapelaamista ja noin 80 % kansalaisista onkin osallistunut sellaiseen vuoden aikana, noin 20 % harrastaa sitä päivittäin ja tänään se tapahtuu lähinnä digitaalisesti nettikasinoilla – Nopeampi casino – ja muilla vastaavilla sivustoilla.

Peliriippuvuus on maailmanlaajuinen ilmiö

Peliriippuvuus on ilmiö, joka ei tunne kansainvälisiä rajoja. Monet maat ovat kohdanneet lisääntyvän huolen peliriippuvuuden vaikutuksista yksilöihin ja yhteiskuntiin. Maailmanlaajuisesti peliteollisuus on kasvanut, mikä on osaltaan lisännyt alttiutta peliriippuvuudelle. Monet ihmiset hakevat viihdettä ja pakoa todellisuudesta pelaamisen kautta, mutta tämä voi johtaa liialliseen pelaamiseen ja riippuvuuteen.

Vaikka Australia näyttääkin sitkeästi olevan peliriippuvuuden kärkisijalla, eivät muutkaan maat ole ongelmalta suojassa ja riippuvuus näyttää kasvavan käsi kädessä sen helpon saatavuuden, eli digipelaamisen, myötä.

Peliriippuvuuden yleisyys Suomessa

Suomi ei ole immuuni peliriippuvuuden vaikutuksille. Päinvastoin, sillä maassa on havaittavissa kasvava huoli peliriippuvuuden lisääntymisestä. Tilastokeskuksen tietoja lukiessa huomaa, että suomalaiset ovat jääneet ongelmallisen pelaamisen koukkuun jo vuosikymmeniä sitten monia muita maita pahemmin. Miehet pelaavat vielä naisia ahkerammin, joten on luonnollista, että peliriippuvuus miesten keskuudessa on naisia korkeampi, noin kaksinkertainen.

Viimeisimmän tilaston mukaan riippuvuusoireita on noin 3 %:lla maamme väestöä, keskivaikeista oireista pätee heistä noin 11 % ja huolestuttavasti peräti 1,4 % maamme asukkaista, eli 52 000 henkeä,  voidaan luokitella peliriippuvaisiksi. 

Peliriippuvuus nuorten ja nuorten aikuisten parissa

Nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa peliriippuvuus on erityisen huolestuttava ilmiö. Sosiaalisen median ja helpon pelien saatavuuden myötä nuoret ovat alttiimpia liialliselle pelaamiselle. Tämä voi vaikuttaa heidän koulumenestykseensä, sosiaalisiin suhteisiinsa ja fyysiseen hyvinvointiinsa. Vanhempien, koulujen ja yhteiskunnan on yhteistyössä työskenneltävä nuorten suojelemiseksi peliriippuvuuden haitallisilta vaikutuksilta.

Suomalaisten nuorten pelaamisahkeruutta ja mahdollista peliriippuvuutta kartoitetaan väestökyselyn lisäksi kouluterveydenhuollon taholta, sekä vain nuorille suunnattujen  terveystapatutkimusten muodossa.

Nuoret aikuiset (18–24-vuotiaaat) ovat Suomessa se ryhmä, josta löytyy eniten ongelmaksi saakka pelaavia. Vuoden 2019 tutkimuksen perusteella noin 5,5 % heistä kärsii selvästä riippuvuudesta, eikä kykene pitämään pelaamistaan pelkkänä nautinnollisena ajanvietteenä.

Peliriippuvuuden vaikutukset yksilöihin

Peliriippuvuus voi vaikuttaa yksilöihin monin eri tavoin. Taloudelliset vaikeudet, sosiaaliset ongelmat ja henkinen hyvinvointi voivat kaikki olla seurauksia liiallisesta pelaamisesta. Yksilöt voivat menettää hallinnan pelaamiseen kuluvasta ajasta ja rahasta, mikä vaikuttaa negatiivisesti heidän elämänlaatuunsa.

Peliriippuvuuden tulevaisuuden trendit

Peliriippuvuuden torjunta vaatii jatkuvaa seurantaa ja sopeutumista nopeasti muuttuvaan pelaamisen maisemaan. Teknologian kehittyessä ja uusien pelien tultua markkinoille on tärkeää pysyä ajan tasalla peliriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon strategioista. Tulevaisuudessa on odotettavissa lisää haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kehittää entistä tehokkaampia keinoja peliriippuvuuden hallintaan.

Peliriippuvuuden ennaltaehkäisy ja hoito

Peliriippuvuuden torjunta edellyttää monipuolisia lähestymistapoja. Ennaltaehkäisyllä, varhaisella tunnistamisella ja asianmukaisella hoidolla voidaan lievittää peliriippuvuuden vaikutuksia yksilöihin ja yhteiskuntaan. On tärkeää tarjota resursseja ja tukea niille, jotka kamppailevat peliriippuvuuden kanssa, ja samalla pyrkiä vähentämään pelien haitallisia vaikutuksia erityisesti nuorten keskuudessa.

Johtopäätös

Peliriippuvuus on maailmanlaajuinen ongelma, joka vaatii yhteiskunnan laajuisia toimenpiteitä. Suomessa on havaittavissa kasvava huoli peliriippuvuuden lisääntymisestä, erityisesti nuorten keskuudessa. Ennaltaehkäisy, varhainen tunnistaminen ja asianmukainen hoito ovat avainasemassa peliriippuvuuden torjunnassa. Yhteiskunnan on yhdessä työskenneltävä tarjotakseen tukea ja resursseja niille, jotka kärsivät peliriippuvuudesta, ja samalla pyrittävä vähentämään pelaamisen haitallisia vaikutuksia.