Peliriippuvaisia auttavat organisaatiot

Peliriippuvaisia auttavat organisaatiot

Peliriippuvaisuus eli ludomania on yksi addiktion muoto. Peliriippuvaisuuteen kuuluu toistuva ja pakonomainen rahasta pelaaminen, joka jatkuu, vaikka pelaaja haluaisi päästä tavasta eroon. Tarkkojen rajojen veto normaalin pelaamisen, ongelmapelaamisen sekä varsinaisen peliriippuvuuden välille on vaikeaa, sillä pelaamisesta koituvat rahalliset menetykset ja muut tekijät ovat aina suhteellisia yksilön kokonaistilanteeseen.

Peliriippuvuuden määrittelyssä ja sen hoitamisessa tulevat avuksi lukuisat kotimaiset sekä ulkomaiset organisaatiot. Osa niistä on keskittynyt ainoastaan peliriippuvuuden hoitoon, ja osa hoitaa peliriippuvaisia osana muuta addiktioiden parissa tehtävää työtään.

Tilastojen mukaan suomalaisista ihmisistä noin 3,3 % kärsii peliriippuvuudesta. Lukema asettuu maailman mittakaavassa hivenen keskimääräistä (2,3 %) ylemmäs, mutta jää silti kauas ongelmallisimpien Aasian maiden taakse (Hong Kong, 7,6 %).

Peliriippuvuus ei koskaan aiheudu vain yhdestä syystä, vaan syvemmäksi kehittyneen ongelman takana piilee aina myös jotain muita tekijöitä. Peliriippuvaiset ihmiset kärsivät usein samaan aikaan myös muista ongelmista, esimerkiksi stressistä, ihmissuhdeongelmista, päihteiden väärinkäytöstä tai masennuksesta.

Peliriippuvaisia auttavia järjestöjä Suomessa

Suomessa peliriippuvuuteen löytyy apua useita eri väyliä pitkin. Peliriippuvaisuus luetaan maassamme yhdeksi addiktion muodoksi, joten tähän vaivaan voi hakea helpotusta esimerkiksi monesta päihdehuoltoon keskittyvältä järjestöltä ja taholta. Avun saamiseksi löytyy lukuisia eri väyliä, joista esittelemme alla muutamia.

Peluuri

Peluuri ludomania

Peluuri on toiminut vuodesta 2004 lähtien, ja sen tavoitteena on ehkäistä sekä vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Peluuri on eräänlainen ongelmapelaajien auttamista varten luotu palvelukeskittymä, sillä se on osa Helsingin Peliklinikkaa. Tämän klinikan taustalla toimivat myös Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö sekä Suomen valtio. Palvelua rahoittavat Fintoto, RAY sekä Veikkaus Oy.

Peluurin palvelut on tarkoitettu kaikille rahapelaajille sekä ongelmapelaajien läheisille. Peluurin kautta on mahdollista hankkia ammatillista tukea, vertaistukea ja erilaisia oma-apuvälineitä. Palvelut ovat saatavilla puhelimen, netin sekä tekstiviestien välityksellä. Kaikki Peluurin palvelut ovat maksuttomia.

Peliklinikka

Peliklinikka on erilaisiin rahapeliongelmiin keskittynyt kokonaisuus, josta saa apua myös hallitsemattomaan nettipelaamiseen sekä myös netin liikakäyttöön liittyviin ongelmiin. Palvelu perustettiin, jotta eri järjestöjen ja kuntien tarjoamaa apua saataisiin mahdollisimman kattavasti saman katon alle.

Näin asiakkaiden siirtyminen eri palveluiden välillä on joustavampaa, ja samalla Peliklinikka saa kerrytettyä peliongelmista mahdollisimman monipuolista tietoa. Peliklinikkaa koordinoi THL, ja toiminnassa on mukana muun muassa Sininauhaliitto sekä A-klinikkasäätiö.

Peli poikki –ohjelma

Peli poikki Casino

Peluurin netissä toimiva Peli poikki –ohjelma on netissä sijaitseva oma-apuopas peliongelmaisille. Ohjelmaan pääsee Peluurin kautta, ja hoito käsittää kahdeksan viikon pituista osaa. Hoito perustuu omaehtoiseen työskentelyyn, joka tapahtuu erilaisten työmateriaalien, nettifoorumin ja tehtävien avulla. Lisäksi hoitoon kuuluu puhelimen kautta käytävää keskustelua terapeutin kanssa. Peli poikki –ohjelman olennainen osa on vertaistuki, jota saa nettifoorumin muiden osallistujien välityksellä.

Terveydenhuoltojärjestelmän tarjoamat palvelut

Akuuteissa tilanteissa apua antavat kunnan terveyskeskus, erilaiset kriisikeskukset, mielenterveystoimistot sekä psykiatrian poliklinikat. Suomessa ei ole rahapeliongelmiin erityisesti keskittynyttä hoitojärjestelmää, joten jos ihminen huomaa nettipelaamisensa riistäytyneet totaalisesti käsistä, on suunta sama kuin esimerkiksi alkoholiongelman kanssa. Suomalaiset terveydenhuollon ammattilaiset ovat kuitenkin koulutettuja huomioimaan peliongelmat omana kokonaisuutenaan.

Vertaistukiryhmät

Jos ongelmana on erityisesti nettipelaaminen, voi ensimmäinen luonteva askel olla vertaistuen etsiminen internetin kautta. Tällaisia ryhmiä ja keskustelupiirejä löytyy monelta eri taholta, esimerkiksi paihdelinkki.fi -palvelun kautta. Vertaisapua löytyy myös tekstiviestien muodossa, ja tällaista palvelua tarjoaa esimerkiksi Pelivoimapiiri.

Toinen kotimaassa toimiva vertaistukiryhmä on Pelirajat’on. Tämä järjestö on tarkoitettu ongelmapelaajille sekä heidän läheisilleen, ja sen tavoitteena on parantaa pelaajien sekä heidän ympärillään elävien ihmisten elämänlaatua monin eri tavoin. Toiminta on Sosped-säätiön valtakunnallista toimintaa, ja sen rahoittajana on RAY.

Ulkomaiset ja kansainväliset järjestöt

Maailmalla toimii useita järjestöjä ja organisaatioita, jotka auttavat nettipelaajia liialliseen pelihimoon liittyvissä ongelmissa. Internetin kautta voi tavoittaa helposti esimerkiksi erilaisia keskusteluryhmiä, jotka antavat nopeasti akuuttia vertaistukea, ja joiden kanssa voi jakaa kokemuksia pelaamisesta. Kaikilla vastuullisilla pelintarjoajilla on sivuillaan myös suora linkki johonkin tahoon, jonne voi ottaa yhteyttä silloin kun pelaaminen alkaa ahdistaa.

Kansainvälisistä järjestöistä tärkein on Gamblers Anonymous, joka on levittäytynyt ympäri maapalloa. Tämän taho toimii myös Suomessa. Joillekin ihmisille toinen menetelmä saattaa toimia paremmin kuin toinen, joten on hyvä löytää tavoista se juuri itselle sopiva. Suomen sosiaalijärjestelmän etuna on kuitenkin verrattain hyvä kattavuus sekä alueellisesti että eri toimintatapojen suhteen, joten kotimaassamme voi olla viisainta kääntyä jonkin mahdollisimman lähellä toimivan tahon puoleen kriisitilanteen yllättäessä.

Gamblers Anonymous – Nimettömät pelurit

Gamblers anonymous Casino

Gamblers Anonymous on kansainvälisesti toimiva vertaistukiryhmä. Se toimii samalla 12 askeleen menetelmällä kuin Anonyymit Alkoholistit, mutta on omalla, itsenäisellä pohjallaan. Ryhmän toiminta on tarkoitettu kaikille ongelmapelaamisesta kärsiville, eli myös niille, joiden pelaaminen nettikasinoilla on ryöstäytynyt käsistä tavalla tai toisella.

Gamblers Anonymous on toiminut alalla jo pitkään, sillä sen ensimmäinen lohko perustettiin vuonna 1957 Los Angelesiin. Vuoteen 2005 mennessä ryhmiä oli perustettu jo yli tuhat yksinomaan USA:an, ja erilaisia alajaostoja joka puolelle maailmaa.

Suomessa toimii tällä hetkellä 11 eri GA-ryhmää eri puolilla maata. Toiminta perustuu vertaistukeen, ja taustalla ei ole mitään aatteellista tai poliittista tahoa. Ryhmään liittyminen ei maksa mitään eikä myöskään velvoita mihinkään, vaan ainoa vaatimus on halu lopettaa pelaaminen. Järjestön toiminnan kulmakivenä ovat nimettöminä esiintyvien jäsenten kesken järjestettävät kokoontumiset.